همواره، یکی از اهداف غرب و جامعه استعمارگران جهان، دستیابی آسان به نفت و گاز فراوان و ارزان خاورمیانه ، و از سوی دیگر، جذب دلارهای نفتی از طریق افزایش صادرات کالا به کشورهای نفت خیز بوده است. افزون بر این، حفظ رژیم های وابسته، که زمینه و بستر عرضه نفت ارزان و فروش گران کالاهای غرب و به ویژه تسلیحات را فراهم می آوردند، به شدت مورد علاقه استعمار گران است آنان نیل به این مقصود را در پرتو حمایت های همه جانبه از دولت های دست نشانده و مبارزه با اسلام گرایی می دانند.

از دیگر علایق غرب در خاومیانه، حفظ و تقویت اسرائیل است ؛ زیرا اسرائیل ابزاری مطمئن برای تأمین منافع غرب در منطقه به شمار می رود، در حالی که بقای اسرائیل هم بدون حمایت های غرب ممکن نیست. از این دیدگاه ، می توان علت روابط حسنه و استراتزیک اسرائیل و غرب را دریافت.
در ادامه به بحث رابطه اسرائیل و غرب می پردازیم .