تاریخ نوین اسرائیل

تاریخ نوین اسرائیل

سرآغاز تاریخ نوین فلسطین ، ریشه در تولد فرزند نامشروع انگلیس ـ اسرائیل ـ و حوادث پس از آن دارد . برخی از مهمترین حوادث این مقطع تاریخی عبارتند از :

اعلام موجودیت اسرائیل :

سازمان ملل متحد به درخواست دولت انگلیس ، به منظور بررسی مساله فلسطین و آینده سیاسی آن ،‌ در 12 فروردین 1326 ش. / 2 آوریل 1947 م. تشكیل جلسه داد كه حاصل آن ،‌ تصویب طرح تقسیم فلسطین در 7 آذر 1326 ش. / 29 نوامبر 1947 م. به دو كشور و دولت یهودی و عربی و یك منطقه بین المللی ( بیت المقدس ) تحت نظر آن سازمان بود . اعلام این طرح و نیز اعلام تصمیم بریتانیا بر خروج از فلسطین در 24 اردیبهشت 1327 ش. / 15 مه 1948 م. منجر به تشدید اختلاف میان صهیونیست ها و اعراب فلسطین شد .

سرانجام ،‌ صهیونیست ها با پیروزی بر قوای چریكی فلسطینی به رهبری عبدالقادر الحسینی وقاوقچی ،‌ در 23 اردیبهشت 1327 ش. / 14 مه 1948 م. استقلال و تاسیس كشور اسرائیل را اعلام كردند1 .
در ادامه به تاریخ نوین اسرائیل خواهیم پرداخت.

1. ریشه های بحران در خاورمیانه – حمید احمدی – صفحه 237 الی 244 .