تاریخ نوین اسرائیل

تاریخ نوین اسرائیل

به دنبال اعلام استقلال و تاسیس كشور اسرائیل ، ارتش كشورهای عربی به آن كشور حمله كردند كه حاصل آن ، چیزی جز اشغال 77% خاك فلسطین توسط اسرائیل ، سرازیر شدن 875 هزار آواره فلسطینی به كشورهای همجوار ، به اكثریت رسیدن جمعیت یهودی فلسطین و تثبیت موقعیت اسرائیل نبود .

دستاورد جنگ سوئز 1335 ش. / 1956 م. گشوده شدن خلیج عقبه بر روی كشتی های اسرائیل بود .

 در جنگ شش روزه 1346 ش. / 1967 م. صحرای سینا ، نوار غزه ، كرانه غربی رود اردن ، ارتفاعات جولان و تمامی اورشلیم ( بیت المقدس ) به تصرف اسرائیل در آمد .

در جنگ 1352 ش. / 1973 م. اسرائیل بخش اعظم مناطق اشغالی 1346 ش. / 1967 م. را حفظ كرد .

جنگ 1361  ش. / 1982 م. توسط اسرائیل علیه لبنان و چریك های فلسطینی مستقر در آن كشور آغاز شد كه با خارج شدن چریك ها از لبنان و اشغال بخشی از جنوب آن كشور از سوی اسرائیل به پایان رسید1 .

آثار جنگ 1352 ش. / 1973 م. مانند نا امیدی رژیم های عربی به شكست اسرائیل ،‌ تردید اسرائیل در افسانه شكست ناپذیری خویش در پی شكست اولیه در این جنگ ،‌ احساس نیاز ِ روس ها و آمریكایی ها به جلب حمایت اعراب و گسترش روابط با آنها و روی كار آمدن حزب كارگر در اسرائیل ،‌ موجب گرایش منطقه ای و جهانی به برقراری صلح در خاورمیانه گردید .

در این جهت ، نخستین گام با برپایی كنفرانس صلح خاورمیانه در ژنو (1352 ش. / 1973 م. ) برداشته شد كه با انعقاد پیمان كمپ دیوید در 1358 ش. / 1979 م. وارد مرحله ای نوین گشت . این پیمان ننگ آور به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل و نادیده گرفتن حقوق مسلم مردم فلسطین بود .

مذاكرات صلح خاورمیانه با انعقاد پیمان غزه اریحا در 1372 ش. / 1993 م. ، به نقطه اوج پذیرش موجودیت اسرائیل رسید ؛ زیرا بر اساس این پیمان ، ساف ( سازمان آزادی بخش فلسطین ) و اسرائیل یكدیگر را به رسمیت شناختند و ایجاد یك دولت خود مختار فلسطینی در كرانه باختری رود اردن و منطقه غزه ، مورد تصویب قرار گرفت2.                                                                  

1. فلسطین از دیدگاه امام خمینی (ره) – موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) – صفحه 193 الی 205
2. جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا – درایسدل واچ.بلیك – صفحات 381 الی 384 – 390 الی 402