انتفاضه

انتفاضه

نا امیدی مردم از دولت های عربی و ساف برای بازپس گیری فلسطین و تاثیر انقلاب اسلامی ایران ، روندی نوین از قیام و مبارزه علیه اسرائیل را پدید آورد كه آن را ” انتفاضه ” می خوانند . انتفاضه با هدف ِ رفع اشغال فلسطین ، در پاییز 1366 ش. / 1987 م. با نیروی بسیار پا به عرصه حیات سیاسی گذاشت ،‌ به گونه ای كه حكومت های عربی و گروه های فلسطینی را به دنباله روی از خود وادار ساخت و برای نخستین بار ، اسرائیل را با خطری جدی از درون روبه رو كرد .


بدین سان ، اسرائیل برای نخستین بار ، موضعی دفاعی برگزید و مهاجرت یهودیان به اسرائیل كاهش یافت . از این رو ، اسرائیل كوششی گسترده برای مهار آن آغاز كرد ، ولی هیچ یك از این كوشش ها ( مانند تاسیس دولت خودگردان فلسطین ) تا كنون نتوانسته است انتفاضه را سركوب یا متوقف كند .

  1. اتفاضه در لغت به معنی قیام ، تكان و جنبش است .