چریک های فلسطینی پس از رانده شدن از اردن ( شهریور 1349ش. / سپتامبر 1970م.) مرکز فعالیت های ضد صهیونیستی خود را به لبنان منتقل کردند . در نتیجه ، سرزمین های شمالی اسرائیل بیش از گذشته نا امن گردید . از این رو ، اسرائیل برای تامین امنیت مرزهای خود با لبنان در خرداد 1361ش. / 4 ژوئن 1982م. تهاجمی گسترده در سه سطح زمین ، هوا و دریا علیه لبنان آغاز کرد . تلاش برای تثبیت صلح کمپ دیوید و تلافی ترور سفیر اسرائیل در لندن ( خرداد 1361ش. / 3 ژوئن 1982م.) نیز که به عقیده آنان ، ازسوی اعراب مخالف انجام شده بود ، از دیگر عوامل آغاز جنگ بود .1
با آغاز جنگ ، اسرائیل جاده ساحلی بیروت ، رودخانه لیطانی ، شمال صیدا ، منطقه مرجعیون ، بلندی های شوف ، دره بقاع و منطقه جزین را به تصرف و قسمت غربی بیروت را به محاصره درآورد . هر چند نیروهای فلسطینی و لبنانی به مقاومت پرداختند ، اما نا برابری نیروهای طرفین و فشار آمریکا و عربستان سعودی باعث شد که ساف با قبول شکست و تحمل تلفات بسیار ، دوازده هزار نفر از چریک های خود را از لبنان روانه اردن ، عراق ، تونس ، یمن جنوبی و شمالی ، سودان ، قبرس ، یونان ، سوریه و الجزایر کند .2
با آغاز جنگ ، تلاش های سیاسی چندی چون تصویب قطعنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، طرح ریگان (آمریکا) ، پیشنهاد برژنف (شوروی سابق) و کنفرانس فاس (کشورهای اسلامی) برای آتش بس صورت گرفت ، اما هیچ یک در وادار کردن اسرائیل به توقف جنگ موثر نیفتاد ، بلکه اسرائیل دامنه جنگ را گسترش داد . سربازان سوریه در دره بقاع و آوارگان فلسطینی در اردوگاه های صبرا و شتیلا ، از سوی اسرائیل و متحدان لبنانی آن ، یعنی فالانژیست ها مورد حمله قرار گرفتند . در صبرا و شتیلا بیش از سه هزار فلسطینی به بهانه دست داشتن در قتل بشیر جُمَیِّل – رهبر فالانژیست ها – قتل عام شدند . کشته شدن بشیر جمیل و ناتوانی فالانژیست ها در اداره لبنان به دلخواه اسرائیل ، رژیم اسرائیل به باقی ماندن در جنوب لبنان تشویق کرد .
اسرائیل در نیل به یکی از مهم ترین هدف های جنگی خود ، یعنی اخراج ساف از لبنان ، موفق بود . اما اخراج ساف و رهبرانش از لبنان بر خلاف تصور اسرائیل منجر به از میان رفتن کامل ساف و پایان مبارزه ضد اسرائیل از سوی فلسطینیان نگردید . افزون بر این ، ضعف شوروی (سابق) در حمایت از ساف  و سوریه و ناکارایی سلاح های روسی در مصاف با اسرائیل آشکار شد و نیز این جنگ بر وابستگی اقتصادی اسرائیل به آمریکا افزود . در مجموع ، زیان های جنگ 1361ش. / 1982م. برای طرف های درگیر بیش از سود آن بود . این امر به گرایش طرف های جنگ به برگزیدن روش های مسالمت آمیز انجامید .3
1. فرهنگ علوم سیاسی ، علی بابایی ، جلد 2 ، صفحه 402
2. فرهنگ علوم سیاسی ، علی بابایی ، جلد 2 ، صفحه 403
3. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران خاورمیانه ، جلد 1 ، صفحه 254 – 261