عکس از: مژگان قنبری

این مجموعه عکس را مژگان قنبری از راهپیمایی روز قدس در شهر لندن برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس نام‌گذاری شده است.

لندن روز قدس - مژگان قنبری

لندن روز قدس – مژگان قنبری

لندن روز قدس - مژگان قنبری

لندن روز قدس – مژگان قنبری

لندن روز قدس - مژگان قنبری

لندن روز قدس – مژگان قنبری