عرفات با ادامه سیاست های سازش کارانه و گاه شتاب زده محبوبیت خود را از دست داد

از سه تن که به رهبری ساف رسیدند، یاسر عرفات از همه مشهورتر است، اما برخلاف احمد شقیری که در تآسیس ساف بسیار مؤثر بوده عرفات در تداوم حیات سیاسی آن سهمی بسیار داشته است.

احمدشقیری نخستین1 رهبر ساف در 1286 ش./1907 م. در عکا به دنیا آمد.2 او در «طولکرم» پرورش یافت و زبان انگلیسی را در قدس آموخت. در 1305 ش./ 1926 م. به تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت پرداخت و تحصیلات خودرا در رشته حقوق ادامه داد و آن را در قدس تکمیل کرد وی در روزنامه های آلنهار بیروت و الیرام قلم می زد و چند بار به علت مخالفت با قیومت انگلیس بر فلسطین و مهاجرت یهودیان، دستگیر و بازداشت شد. شقبری در 1327 ش./ 1948 م.3 به معاونت دبیر کل اتحادیه عرب منصوب گردید و سپس بارها به نمایندگی از سوریه و عربستان سعودی در جلسه های سازمان ملل متحد و کنفرانس های جهانی شرکت کرد.

شقیری از بهترین خطیبان عرب در دفاع فلسطین و کشورهای عربی بود که هنوز تحت استعمار قرار داشتند از این رو در 1341ش/. 1962م. به عنوان نماینده فلسطین در اتحادیه عرب و در 1343ش./ 1964م. از سوی اتحادیه عرب به ریاست ساف برگزیده شد وی در مدت ریاستش می کوشید احساس ملی فلسطینیان و اصول و سازمانهای آنان از حدود رهبران عرب تجاوز نکند همچنین وی با تبادل نظر با دولت های عرب و مردم فلسطین پیش نویس منشور ملی فلسطین و اساس نامه ساف را فراهم کرد که سپس به تصویب اتحادیه عرب رسید سرانجام شقیری در 1348ش./ 1969م. از ریاست ساف و نمایندگی فلسطین در اتحادیه عرب کناره گرفت باری دیگر به دنیای نویسندگی پیوست اما او همچنان مخالف هرگونه توافقی با دولت اسرائیل باقی ماند.4

محمد عابد مشهور به یاسر عرفات سومین رهبر ساف در اورشلیم و در 1320ش./ 1940م. متولد شد. در هفده سالگی به سمت منشی مخصوص عبدالقادر حسینی درآمد. سپس به تحصیل در دانشکده مهندسی قاهره پرداخت و از 1331ش./1952م. تا در جنگ سوئز (=1335ش./1956م.) به عنوان کارشناس مواد منفجره و تخریب شرکت داشت و پس از فراغت از  تحصیل برای یافتن شغل راهی کویت شد در کویت به کارهای چریکی ضد اسرائیل روی آورد و با تأسیس گروه چریکی فتح به ریاست آن دست یافت وی در سال تأسیس فتح و نیز در 1346ش./ 1967م. نخستین و دومین عملیات ضد اسرائیلی فتح را رهبری کرد.5

عملیات کرامه، عرفات را به شهرت رساند پس از آن با کمک و مساعدت جمال عبدالناصر6 به رهبری ساف دست یافت وی که دارای اندیشه ملی گرایانه است هیچ گاه در همکاری با ناصریست ها7 و بعثی ها 8 و…. دچار سختی نشده است؛ زیرا بر آن است که همکاری با این گروه ها شرط نخستین نجات فلسطین است حمله رژیم اسرائیل به لبنان در 1361ش./1982م. و اشغال بیروت به بیرون راندن چریک های ساف از لبنان انجامید این رویداد به کاهش محبوبیت مبارزاتی عرفات منجر شد سپس عرفات با ادامه سیاست های سازش کارانه و گاه شتاب زده بیش از گذشته محبوبیت خود را از دست داد و ساف را در نیل به هدف های مبارزه علیه اسرائیل ناکام گذاشت این ناتوانی به پدیدآمدن انتفاضه9 مدد رساند.

  1. رهبران ساف از آغاز تا کنون عبارت بوده اند از :  احمد شقیری، یحیی حموده، یاسر عرفات

یحیی حموده تنها مدتی کوتاه ، در 1347ش./1968م. ریاست ساف را برعهده داشت . او حقوق دانی فلسطینی با گرایش فکری چپ (کمونیستی) بود . اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 256 .

  1. فرهنگ سیاسی لبنان ، علیزاده ، محمد رضا گلسرخی و محمدرضا معماری ، صفحه 182 .
  2. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 2 ، صفحه 185 .
  3. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 3 ، صفحه 185 /  فرهنگ سیاسی لبنان ، علیزاده ، محمد رضا گلسرخی و محمدرضا معماری ، صفحه 182 / اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 256 .
  4. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 3 ، صفحه 215 .
  5. عبدالناصر ، شخصیت نظامی و سیاست مدار مصری و رئیس جمهور آن کشور از 1335ش./1956م. تا 1349ش./1970م. . فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 3 ، صفحه 209 .
  6. ناصریست ها به کسانی گفته می شود که به اندیشه های جمال عبدالناصر در بعد مسائل داخلی و خارجی وفا دارند .
  7. بعث به اندیشه ای گفته می شود که به اصالت و رسالت قوم عرب ، تاسیس دولت واحد عربی ، جدایی دین از سیاست و . . . معتقد است . فرهنگ علوم سیاسی ، آقابخشی ، صفحه 26 .
  8. انتفاضه به مبارزه جدید مردم فلسطین علیه اسرائیل اطلاق می شود . در این باره در آینده بیشتر بحث خواهیم کرد .