استاندارد اویل ، دانشگاه شیكاگو ، بانك های چین مانهاتان،1 مورگان استانلی ، لهمان برودرس ، فایرست بوستون ، كور پوریش و برادران لازارد2 به صهیونیست های آمریكایی تعلق دارد

تشكیل دولت اسرائیل، بیشتر محصول تلاش صهیونیست های آمریكایی است. از این رو، آنان حمایت های بی دریغ آمریكا از اسرائیل را بدون پاداش مالی و… نگذاشته اند. چنین اقدامی برای صهیونیست های آمریكایی، كه با جمعیت سه درصدی ، حدود هشتاد درصد ثروت و بیشتر مشاغل كلیدی آن كشور را در اختیار دارند، به آسانی امكان پذیر است. شركت ثروتمند استاندارد اویل ، دانشگاه مشهور شیكاگو ، بانك های مشهور چین مانهاتان،1 مورگان استانلی ، لهمان برودرس ، فایرست بوستون ، كور پوریش و برادران لازارد2 به صهیونیست های آمریكایی تعلق دارد روشن است كه اگر حمایت عملی امریكا از آرمان تشكیل حكومت یهودی و تأسیس و بقای اسرائیل نبود از پشتیبانی همه جانبه صهیونیست های داخل و خارج برخوردار نمی شد . در واقع آمریکا به یهودیان ، که سازمان یافته ترین گروه اقلیت مذهبی آن کشورند و از هر ده نفر آنان ، هفت نفر ، ریاست بیش از یک سازمان و گروه اجتماعی را برعهده دارند و از قدرت مالی و نفوذ سیاسی موثر بهره مندند ، نیازمند است . بنابراین ، آنان که آمریکا را مستعمره صهیونیسم خوانده اند ، سخن به گزاف نگفته اند .3

اسرائیل می کوشد با تخریب فرهنگ انسانی ، کارشکنی اقتصادی ، رخنه در دستگاه های امنیتی ، مشارکت درسرکوب جنبش های آزادی بخش ، گسترش خدمات نظامی ، اعمال جاسوسی و اعطای کمک های مالی ، راهی برای نفوذ آمریکا در آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین بگشاید . نمونه های بسیار برای اثبات این ادعا می توان نام برد ؛ مثلا وزیر امور خارجه سری لانکا 4  اعتراف می کند که در برابر برقراری رابطه با اسرائیل ، آن کشور کمک های ویژه در اختیار کشورش می گذارد . چندی پس از این معامله سیاسی ، اسرائیل نمایندگی سیاسی خود را در سفارت آمریکا در سری لانکا بازگشود که به استثنای رئیس آن ، همه کارکنان نمایندگی اسرائیل ، آمریکایی بودند . همچنین ، شرکت اسرائیلی بنامان با تخریب اقتصاد نیکاراگوئه5 و نیز کارشناسان اسرائیلی ، با مشارکت در سرکوب انقلابیان ضد دولتی گواتمالا و جاسوسان صهیونیستی با شناسایی رهبران جنبش های آزادی بخش آمریکای لاتین 6 ، حوزه نفوذ آمریکا را گسترش و تثبیت کرده اند 7.

در نگاه غرب ، اسرائیل پایگاهی با قدرت نظامی قابل اعتماد برای سرکوب مخالفان ، حافظ ارزش های دموکراتیک غربی در برابر یورش احتمالی شرق 8 ، ناوی هواپیمابر با موقعیتی منحصر به فرد در همسایگی روس ها و اروپای شرقی و چاه های نفت ، نگهبانی وفادار و نماینده و حافظ منافع آمریکا در منطقه است .

بنابر این ، سود و بهره ای که اسرائیل به آمریکا و غرب می رساند ، از سودی که به اسرائیل می رسد ، افزون تر است ؛ چنانچه یکی از مقامات دولت اسرائیل در این باره می گوید :« کمک های تقدیمی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی از سی میلیارد دلار بیشتر نیست ، ولی خدمات که اسرائیل به آمریکا ارائه داده ، بیش از یکصد میلیارد دلار است .» . حتی ارتش اسرائیل خدمات جنگی ارزان قیمتی در اختیار غرب قرار می دهد . به عقیده سفیر اسرائیل در آمریکا 9 کشورش ، « به سبب موقعیت جغرافیایی ، سطح تکنولوژی و قدرت نظامی ، سیستم دمکراسی ، ثبات سیاسی و سمت گیری غربی آن ، یک ثروت استراتژیک » 10 برای ایالات متحده آمریکاست .11

افزون بر این ، اسرائیل خط مقدم مقابله با توسعه طلبی شوروی دیروز و روسیه امروز به شمار می رود .آن کشور همواره به تقاضای آمریکا برای امن سازی منطقه حساس و بحرانی خاورمیانه پاسخ مثبت داده است و در واقع ، اسرائیل امتداد قلمرو ارضی غرب با همه ویژگی هایش در شرق ، تجسم یکی از ایالت های آمریکا در خاورمیانه ، صحنه تئاتری برای نمایش و القای فرهنگ غرب در جامعه جغرافیایی مسلمانان ، ابزاری برای مجازات کشورهای مخالف آمریکا ، معبری برای صدور کالاهای غربی به آفریقا و آسیا ، محلی برای آزمایش سلاح های غرب و نیز سرپل غرب در قلب جهان عرب و سرزمین اسلام محسوب می شود .این ویژگی منحصر به فرد « اسرائیل را به کانون واقعی قدرت سیاسی جهان و کانون نظامی استراتژیک تسلط بر جهان »12 و یا به عقیده وایزمن ، به صورت « بلژیک آسیایی13  ، یعنی خاکریز اول انگلستان برای کانال سوئز »14 در آورده است . حتی اگر اسرائیل از این ویژگی ها بی بهره می بود و تنها از این ویژگی که حاکمان واقعی واشنگتن صهیونیست هایی هستند که به شکل نامرئی قدرت را در آمریکا از پشت صحنه در دست دارند ، برای اثبات ادعای خدمت فراوان صهیونیسم به لیبرالیسم آمریکایی کافی بود .

 1. Chase Manhatan
 2.  Lazar d Brothers
 3. جهان زیر سلطه صهیونیسم ، صفحه 9 الی 14 / سازمان های یهودیان آمریکا و اسرائیل ، لی اوبرین ، ع.ناصری ، صفحه 16 الی 18 .
 4. جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری لانکا ، کشوری است که در جنوب قاره آسیا و در جنوب کشور هند قرار دارد . / گیتی شناسی کشورها ، موسسه گیتاشناسی ، صفحه 164 .
 5. جمهوری نیکاراگوئه یا نیکاراگوآ ، کشوری در آمریکای مرکزی است . / گیتی شناسی کشورها ، موسسه گیتاشناسی ،   صفحه 344
 6. آمریکای لاتین به مجموعه کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی گفته می شود .
 7. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 2 ، صفحه  420 ، 424 ، 426 .
 8. هرتصل در این باره می گوید :« {در آسیا} . . . یک دیوار برای حمایت اروپا احداث خواهیم کرد . این دیوار به صورت یک دژ تسخیر ناپذیر برای تمدن غرب در برابر وحشیگری در خواهد آمد .» رجوع کنید به : صهیونیسم ، المسیری ، صفحه 128 .
 9. این اظهارات در 1363ش./1984م. صورت گرفته است . صهیونیسم ، المسیری ، صفحه 128 ، 138 .
 10. شامیر اعتراف می کند :« اسرائیل نماینده منافع آمریکا در منطقه است .» مسئله فلسطین و اسرائیل ، سید هادی خسرو شاهی ، صفحه 56 .
 11. صهیونیسم ، المسیری ، صفحه 128 ، 138 .
 12. سخن یکی ازصهیونیسم های مشهور به نام  ناحوم گلدمن در 1326ش./1947م.
 13. سخن فلیکس فرانکفورتر قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکاست .
 14. سایه های قدرت ، پوجمیز پولاف ، کریم میرزائی ، صفحه 13 ، 106 / مسئله فلسطین و اسرائیل ، خسروشاهی ، صفحه 55 / صهیونیسم ، المسیری ، صفحه 127 / فصلنامه خاورمیانه ، پاییز 73 ، صفحه 355 .