ساف با ارائه طرح صلحی آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن اسرائیل اعلام کرد این تحولات به معنای دست کشیدن ساف از آرمان آزادسازی کامل فلسطین بود.

فعالیت و مبارزه ضد اسرائیلی با هدف آزاد سازی فلسطین از 1346ش./1967م. آغاز و پس از 1348ش./1969م. ابعادی پردامنه یافت اما پس از کشتار فلسطینیان توسط دولت اردن در آذر 1349ش./سپتامبر1970م. (سپتامبر سیاه) ساف دریافت که نمی تواند از هیچ یک از کشورهای عربی برای ایجاد پایگاهی مطمئن برای سازماندهی عملیات علیه اسرائیل استفاده کند این حادثه منجر به کاهش برخوردهای مرزی اعراب فلسطین با شهروندان و سربازان اسرائیلی و در عوض باعث شدت یافتن عملیات نظامی در داخل سرزمین های اشغالی شد به عنوان نمونه :

1- در مرداد 1352ش./مه 1973م. گروهی از اعضای ساف وابسته به جبهه خلق برای آزادی فلسطین در سالن گمرک فرودگاه تل آویو به عملیاتی نظامی دست زدند که طی آن 25 اسرائیلی کشته و 72 نفر دیگر زخمی شدند.2

2- در آذر 1352ش./سپتامبر1973م. سازمان سپتامبر، یازده ورزشکار اسرائیلی را در مونیخ آلمان ربوده و سپس همه را کشت.3

گرایش ساف به تفاهم سیاسی به جای مبارزه نظامی پس از جنگ 1352ش./1973م. و تصمیم مصر برای تجدید نظر در روابط با اسرائیل روی داد کنگره ملی فلسطین در شهریور 1352ش./ ژوئن 1974م. بر استقرار دولتی مستقل در هر جایی از فلسطین که آزاد شود، صحه گذاشت در همان سال سران عرب در کنفرانس رباط4 ساف را به عنوان تنها نماینده قانونی فلسطین برای تشکیل دولت در هر نقطه آزاد شده از فلسطین به رسمیت شناختند شورای ملی فلسطین در خرداد1352ش./مارس 1977م. حضور فلسطین در کنفرانس صلح میان اعراب و اسرائیل را ضروری شمرد سپس ساف با ارائه طرح صلحی آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن اسرائیل اعلام کرد این تحولات به معنای دست کشیدن ساف از آرمان آزادسازی کامل فلسطین بود.5

صلح طلبی ساف در برابر اسرائیل از 1360ش./ 1981م. گسترش بیشتری یافت. در ژوئیه / مهر این سال ساف با اسرائیل توافق نامه ای امضا کرد که بنا بر آن ساف توقف عملیات علیه اسرائیل  را پذیرفت اسرائیل به این توافق نامه پایبند نماند در شهریور1361ش./ ژوئن 1982م. با حمله به چریک های فلسطینی مستقر در لبنان،6 آن را نقض کرد پای بند نبودن اسرائیل به موافقت نامه مذکور بیش از آن که ناشی از احساس خطر از افزایش قدرت نظامی ساف باشد از روند رو به رشد مشروعیت بین المللی آن بود7 البته اردن نیز از ناتوانی ساف در جنگ علیه اسرایل برای انعقاد یک قرارداد با سازمان آزادی بخش سود برد در این قرارداد که هیچ گاه به اجرا در نیامد ساف صلح را به اسرائیل در صورت باز پس گیری ساحل غربی رود اردن و نوار غزه هدیه می کرد .8

1.      اهداف سیاست خارجی صاف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 128 و 177

2.      اهداف سیاست خارجی صاف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 24 و 27

3.      مونیخ یا مونیش یکی از شهرهای مهم و پر جمعیت آلمان است . گیتاشناسی کشورها ، محجوب و یاوری ، صفحه 7

4.      رباط یکی از شهر های کشور مراکش است .

5.      اهداف سیاست خارجی صاف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 24 ، 27 ، 179 و 180 .

6.      چریک های فلسطینی در این زمان ، بیش از هر کشوری در لبنان بودند .

7.      در این دوره با پذیرش عضویت (عضو ناظر ) ساف در سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار ، عضویت کامل در گروه 77 جهان سوم و جنبش عدم تعهد ، مشروعیت این سازمان در حال افزایش بود . فرهنگ روابط بین الملل ، جک سی . پلینو – روی آلتون ، حسن پستا ، صفحه 38 .

8.      اهداف سیاست خارجی صاف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 178 و 180 .