قرار داد غزه- اریحا به چندین دهه نزاغ و جنگ میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی پایان داد

با انعقاد قرارداد صلح غزه – اریحا1 دوری نوین از فعالیت های سیاسی ساف آغاز شد که در مقایسه با گذشته مسالمت آمیز تر بود این قرارداد موجب شدت یافتن گرایش صلح جویانه ساف و اسرائیل گشت آنچه موجب پدید آمدن این قرارداد شد عبارت بود از:

الف- تغییر سیاست شوروی سابق به رهبری گورباچف2 و کاهش حمایت از ساف و گرایش به آمریکا و اسرائیل.

 

ب- بحران مالی واقتصادی ساف به علت کاهش های مالی عرب به تلافی حمایت ساف از عراق در جنگ دوم خلیج فارس.

 

ج- دگرگون شدن دیدگاه استراتژیک اسرائیل مبنی برناکاریی ادامه اشغال سرزمین به عنوان عاملی برای بقا.

 

د- مهم تر از همه گسترش رو به رشد انتفاضه و در نتیجه کاهش مشروعیت ساف و احتمال جایگزینی گروه های تندرو اسلامی مخالف ساف و اسرائیل و روی کار آمدن حزب کارگر در اسرائیل و حزب دموکرات در آمریکا.3

قرار داد غزه- اریحا به چندین دهه نزاغ و جنگ میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی پایان داد

زیرا ساف باری دیگر اسرائیل را به رسمیت شناخت و نیز اسرائیل برای نخستین بار ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین پذیرفت همچنین طرفین بر ضرورت ایجاد یک زندگی امن و سالم تحقق صلح عادلانه و همیشگی و فراگیر پای فشردند بر پایه این قرار داد طرف اسرائیلی به ساف اجازه داد که یک دولت خود مختار فلسطینی4 (دولت انتقالی) در کرانه باختری و نوار غزه بر اساس قطعنامه 242 و 338 پدید آورد این وعده با خروج نیروهای اسرائیلی و انجام انتخابات برای تعیین شورای فلسطینی دولت خودگردان به ثمر نشست بر اساس قرارداد دولت فلسطینی مسائلی چون پست امور شهر ، تعلیم و تربیت، بهداشت و مانند آن را اداره می کند اما پاسداری از مرزها و منابع آبی در اسرائیل است همچنین در قرار داد مذکور پیش بینی شده است که اعطای استقلال کامل و تشکیل دولت مستقل فلسطینی پنج سال پس از انعقاد قرار داد صورت خواهد گرفت.5

پس از انعقاد قرار داد غزه- اریحا همه تلاش ساف و یاسر عرفات برای فراهم آوردن زمینه ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی از راه های مسالمت آمیز به کار گرفته شد مهم ترین این کوشش ها عبارت بوده اند از:

الف- قرارداد طابا (منعقد در آذر1374ش./ سپتامبر 1995م.) چگونگی واگذاری شش شهر رام الله ، بیت لحم ،طول کرم،جنین،قلقیلیا و بخشی از الخلیل و نیز 450روستای فلسطینی کرانه غربی رود اردن را تعیین کرد.6

ب- در توافق نامه بعدی چگونگی واگذاری2/14% خاک کرانه غربی به دولت خود مختار فلسطینی مشخص شد ولی به رغم سپری شدن پنج سال از تاریخ قرار داد دولت مستقل فلسطینی هنوز شکل نگرفته است و عرفات ناچار شده است به علت فشار آمریکا و اسرائیل تاریخ7 تشکیل دولت فلسطینی را به زمانی دیگر مو کول کند.8

1.      این قرارداد در آذر 1372ش./سپتامبر1993م. به امضا رسید .

2.      گورباچوف ، واپسین رئیس جمهور شوروی سابق بود که تغییراتی عمیق و گسترده در کشور خویش پدید آورد .

3.      روزنامه اطلاعات ، 1 و 28 شهریور 72 ، صفحه آخر / روزنامه رسالت ، 29 آبان 1372 ، صفحه آخر .

4.      به دولت خودگردان یا خودمختار فلسطینی از آن رو دولت انتقالی می گویند که باید زمینه های لازم برای استقرار یک دولت مستقل فلسطینی بر اساس توافق صورت گرفته با اسرائیل را فراهم آورد .

5.      فصل نامه خاورمیانه ، سال 1 ، شماره 1 ، زمستان 1373 ، صفحه 129 .

6.      فصل نامه خاورمیانه ، سال 1 ، شماره 1 ، زمستان 1373 ، صفحه 129  / پشت پرده صلح ، جمیله کدیور ، صفحه 74 .

7.      این تاریخ در آغاز در بهمن ماه 1374ش./نوامبر1995م. تعیین شده بود .

8.      پشت پرده صلح ، جمیله کدیور ، صفحه 74 / فصل نامه خاورمیانه ، سال 1 ، شماره 1 ، زمستان 1373 ، صفحه 129 .