سازمان ها و گروه های مبارز فلسطینی + عذرخواهی

از 1328 ش./ 1949م تا 1343 ش./ 1964م. اعراب فلسطینی دل به یاری دولت های عرب بسته و منتظر بودند که کشورهای عربی، فلسطین را از چنگال صهیونیست ها نجات دهند دولت های عرب نیز به ظاهر، وظیفه دفاع از حقوق فلسطینی ها را بر عهده گرفتند از این رو فلسطینیان ضرورتی برای تشکیل سازمان ها و حزب های سیاسی احساس نمی کردند.

البته، این به آن معنا نیست  که هیچ حرکت فلسطینی ضد اسرائیلی طی سال های مذکور وجود نداشته است بلکه با کاهش اعتماد فلسطینیان از دولت های عرب، میل به ایجاد حرکت های مستقل برای مبارزه علیه اسرائیل افزایش یافت. سازمان فتح و اخوان المسلمین فلسطین مصداق هایی روشن از چنین حرکت هایی هستند.

در ادامه به سازمان ها و گروه های مبارز فلسطینی می پردازیم . . .

پی نوشت: بابت تاخیر در تائید کامنت ها و درج مطلب از خواننده های وبسایت عذرخواهی می کنم. برای تائید کامنت ها تنظیماتی انجام داده بودم که به محض ارسال کامنت از طریق ایمیل مطلع بشم و سریع تائید کنم که متاسفانه ظاهرا این روند به مشکل بر خورده. من بعد دقت بیشتری خواهم داشت.