مصر به مصالحه آشکار با اسرائیل گرایید از این رو از روس های هواخواه ساف فاصله گرفت و به سوی آمریکا رفت

تا پیش از جنگ شهریور 1346ش./ ژوئن 1967م. مصر به علت نفوذی که بر ساف و دیگر گروه های مبارزه فلسطینی داشت تعیین کننده اصلی مسائل مربوط به فلسطین بود سپس با کاهش محبوبیت ناصر از نفوذ مصر در این سازمان کاسته و در عوض به نفوذ ساف افزوده شد در دوره سیاست جمهوری سادات روابط ساف و مصر گاه حسنه و گاه بحرانی بود.

دستور قطع برنامه های رادیویی ساف (= 1349ش./1970م.) و پایان دادن به حضور نظامی ساف در مصر (= 1349ش./197م.) از مقاطع بحرانی و اجازه پخش دوباره برنامه های رادیویی ساف (= 1350ش./1971م.) و شرکت سادات در افتتاح جلسات شورای فلسطین (= 1351ش./1972.) از مقاطع خوب روابط آن دو به شمار  می رود. پس از جنگی که در سال 1352ش./1973م. میان اعراب و اسرائیل روی داد، مصر به مصالحه آشکار با اسرائیل گرایید از این رو از روس های هواخواه ساف فاصله گرفت و به سوی آمریکا رفت آمریکا از سیاست جدید مصر استقبال کرد .

مقدمات مذاکرات مصر و اسرائیل را برای وصول به موافقت نامه جداسازی نیروهای آن دو کشور و ایجاد منطقه حایل در صحرای سینا و سرانجام تصویب قرارداد صلح کمپ دیوید1 فراهم آورد.مخالفت هجده کشور عربی با اقدام مصر و مخالفت اسحاق شامیر– وزیر امور خارجه آن هنگام اسرائیل- با تشکیل دولت فلسطینی، مسأله فلسطین را با بحرانی نوین و پردامنه روبه رو ساخت و این آغازی بود برای روند تیرگی روابط ساف و مصر که طی سال های بعد نیز ادامه یافت.2

قرارداد کمپ دیوید قبح نامشروع بودن اسرائیل را از میان برد و اعراب را به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل کشانید طرح فهد3 نیز گامی در این جهت به شمار می رود که هر چند با شکست رو به رو شد ولی چنان که محمود لبدی سخنگوی ساف گفته است اصل طرح نمرده ، بلکه پیامش هنوز در ذهن ها زنده است شاید یکی از علل زنده ماندن پیام این طرح چیزی بود که الیاس فرج شهردار فلسطینی بیت لحم درباره اش می گوید:« اعراب مثل کودکان رفتار می کنند اگر در این جا نظر خواهی کنید بیش از نود درصد به نفع طرح فهد رأی خواهند داد.»

به رغم مخالفت ساف با طرح های کمپ دیوید فهد و فاس که پیام و جوهره اصلی همه آن ها مشروعیت بخشیدن به اسرائیل بود خود نیز به تدریج گام در همین راه نهاد و مواضع خود را با کشورهای عربی و غربی طرفدار به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل نزدیک ساخت به گونه ای که اینک روابط سرد ساف با مصر جای خود را به روابط حسنه و گرم داده است4

 

 

1.      کمپ دیوید ، اقامتگاه تابستانی رؤسای جمهور آمریکا در ایالت مریلند آن کشور است .

2.      فلسطین ، اسرائیل و مصر ، همایون پور ، صفحه 50 الی 58 / مصر ، مهدی تکیه ای  ، صفحه 62 و 63 .

3.      درباره طرح فهد و فاس در اینده بیشتر سخن می گوییم .

4.      فلسطین ، اسرائیل و مصر ، همایون پور ، صفحه 50 الی 58 / مصر ، مهدی تکیه ای  ، صفحه 62 و 63 .