شخصیت های برجسته و نخبگانی بسیار در پدید آمدن صهیونیسم سهم داشته اند كه سهم برخی از آنان ، بیشتر از دیگران بوده  است . از آن جمله :

بنیامین هرتصل معروف به تئودور هرتصل :

وی كه بنیان گذار سازمان جهانی صهیونیسم و پدر صهیونیسم به شمار می رود ، در بوداپست مجارستان به دنیا آمد و در ادلاخ اتریش جان سپرد . هرتصل در هجده سالگی به وین رفت و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت .

وی پس از پایان تحصیلات ، به جای كار وكالت ، پا به دنیای ادبیات و مطبوعات گذارد . در این دوره ، او به تاثیر از موج تازه یهودی ستیزی در روسیه ، لهستان و برخی كشورهای اروپایی  و در پی مطالعه كتاب مساله یهودی و نیز به دنبال مشاهده قضیه دریفوس به این نتیجه می رسد كه تنها راه حل پایان یافتن یهود آزاری ، گرد آوردن یهودیان جهان در یك سرزمین است . هرتصل ، این نظریه را در كتاب دولت یهودی ( چاپ 1257 ش. / 1896 م.) كه در اصل نامه ای به خاندان روچیلدها1 ست ، مطرح ساخت و یك سال بعد ، نخستین كنگره جهانی صهیونیسم را در شهر بال سوئیس تشكیل داد2 كه هدف آن ، ایجاد موطنی برای یهودیان در فلسطین بود3 ، در حالی كه خود او به یهودیت ایمان نداشت و به شعائر مذهبی بی اعتنا بود و زبان عبری نمی دانست و به فرهنگ غربی خویش مباهات می كرد4 .

روچیلد :

اعلامیه 1296 ش. / 1917 م. دولت انگلیس درباره لزوم تاسیس دولت یهودی در فلسطین ( اعلامیه بالفور ) با عبارت با عبارت « لرد روچیلد عزیزم !» آغاز می شود كه خود نشان از سهم ویژه و موثر بارون5 ادموند روچیلد6 ( متوفی 1313 ش. / 1934 م. ) در تولد و حیات صهیونیسم دارد . او همچنین مشهور به « پدر اسكان یهودیان در فلسطین » است . این عنوان به پاس تلاش مستمر وی در خرید زمین و املاك اعراب فلسطینی و هزینه كردن یك میلیون و ششصد هزار لیره استرلینگ برای احداث دهكده های مهاجرنشین در فلسطین ، به او داده شد . ادموند روچیلد به خانواده ای ثروتمند و یهودی الاصل تعلق داشت كه از راه صرافی و بانك داری به ثروتی افسانه ای دست یافت . ازاین رو ، اعضای خانواده روچیلد ها به سلاطین مالی مشهورند . این خانواده ثروتمند ، به پاس خدمات مالی شان به دولت اتریش ، از سوی آن دولت به لقب « بارون » مفتخر شدند . سهم ادموند روچیلد در شكل گیری اسرائیل نیز بسیار چشمگیر است . او در این باره اعتراف می كند :« بدون من صهیونیست ها هیچ كاری نمی توانستند كاری انجام دهند » . دولت اسرائیل نیز به منظور قدردانی از خدمات وی7 ، نام او را بر میادین و بلوارهای تل آویو نهاده است8 .

افزون بر هرتصل و روچیلد ، كه به ترتیب رهبر فكری و منبع مالی جنبش صهیونیسم به شمار می روند ، به افرادی دیگر می توان اشاره كرد كه در شكل گیری و گسترش صهیونیسم سهم داشته اند . در ادامه  به معرفی این افراد می پردازیم .

1.                                   (  Rothschild  Rotschild ) ها یك خانواده ثروتمند یهودی هستند كه یكی از اعضای آن سهمی ویژه در شكل گیری صهیونیسم داشته است .

2.                                     او در این زمان گفت :« امروز بنیان دولت یهود را گذاردم » . ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه 37

3.                                     هرتصل نقش ممتازی در حیات مجدد یهودیان داشته است . به همین جهت به وی لقب موسی جدید داده اند . صهیونیسم – ایوانف – صفحه 83

4.                                     صهیونیسم – المسیری – صفحه 52 الی 63

5.                                     ” Baron ” یكی از لقاب های سابق اشراف و نجبا در اروپاست . رجوع كنید به فرهنگ فارسی عمید جلد 1 – چاپ 1364 – صفحه 296

6.                                     Edmond Rothschild ( Rotschild )

7.                                     اسرائیلی ها اعتراف كرده اند كه اگر كمك بارون ادموند روچیلد ( از پاریس ) نبود ، مهاجرت یهودیان … امكان پذیر نبود . ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه 26

8.                                     روچیلدها – صفحه 94