این فیلم یکی از دوستان من هست از آمریکا که به اسرائیل سفر کرده بود . یک دوست یهودی که فقط می خواست بگوید یهود با صهیونیسم یکی نیست. فلسطینی ها هم انسان هستند و باید به حیات انسان ها احترام گذاشت . حال ببینید که پلیس اسرائیل با وی چه کار می کند.

این فیلم را نگاه کنید و تصور کنید اگر او یک فلسطینی بود با او چه می کردند …

 

جهت دانلود  کلیک کنید